Author Archives: ndhieu

Kỉ niệm 4 năm thành lập Dự án Mọt sách MOGU và phát triển các hoạt động mới

Dự án Mọt sách MOGU đã kỉ niệm 4 năm thành lập vào ngày 30/06 vừa qua. Trên chặng đường 4 năm này, chúng tôi đã phát hành 91 tựa sách Ehon Nhật Bản và sẽ sớm đạt được con số mục tiêu là 100 tựa sách trong 5 năm đầu tiên.(đoạn ngắn hiển thị)